RANČ POHODA

kone | šport | príroda | zábava

Propozície pre jazdcov

                                                        PROPOZÍCIE

RODEO  a  Steeplechase

 

Miesto konania : Ranč Pohoda Prešov, Kúty 6A, 080 01 Prešov       

Termín konania : 31.07.2016

Súťaž typu : nelicenčná

Prihlášky poslať e-mailom do 27.7.2016– rancpohoda@rancpohoda.sk,

Registrácia  na mieste 31.07.2016 od 10,30 do 12.00 hod

Pri registrácii bez e-mailovej prihlášky : ,, lajdácky príplatok “ 10,- eur

Usporiadateľ : Ranč Pohoda, o.z. ul. Kúty 6/A, 080 01 Prešov

Riaditeľ pretekov : Mgr. Janka Pecuchová

Rozhodca a moderátor : Róbert Pecuch, Mgr. Janka Pecuchová, Mgr. Jana Leláková

Technický delegát : Bc. Richard Chmeliar, Valentín Pecuch

Podkúvač : Marcel Zozuľák

Lekárska služba : zabezpečená

Veterinár : MVDr. Linda Mičúchová

Parkovacia a bezpečnostná služba: OBS, s.r.o. Prešov

Aréna : 60 x 31 m , piesok

Opracovisko : 31 x 30m

Ustajnenie : 6ks pevné boxy

Cena ustajnenia : 15,-€ do 24h – seno v cene

Platenie ustajnenia : po tel.dohode vopred na účet

Vzdialenosť ustajnenia od arény: v mieste konania

Disciplíny + cena štartovného:

Barrel race + Pole bending + Steeplechase : jednorázovo 10,- eur za jazdeckú dvojicu bez ohľadu na počet absolvovaných disciplín,

Team  penning – 2 kolá po 90 sekúnd: 10,- eur za jazdca

/ každý jazdec môže štartovať iba v jednom tíme, preto je potrebné pri e-mailovej registrácii potvrdiť zloženie tímov, aby sme nestrácali čas pred pretekmi dohadovaním sa kto s kým .../

Ranch Roping – 2 kolá po 90 sekúnd: 10,- eur

V cene štartovného má jazdec lístok na guľaš a čapovaný nápoj.

Výhry : nefinančné trofeje a kokardy do 3.miesta

 / Víťaz finále steeplechase zlatý veniec + pohár /

Kategória : Barrel race a Pole bending : Mládež  (do 15 rokov)  a Open

Kategória pre Steeplechase : samostatný štart muži a ženy + spoločné finále muži a ženy

Pracovné disciplíny : jedna kategória = aj mládež štartuje v Open

              

-Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy osôb, koní ani za vecné škody spôsobené účasťou na pretekoch

 

POZOR- pred vyložením koní je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom testu na infekčnú anémiu  koní - EIA nie starším ako 6 mesiacov !!! Musí byť zapísaný v pase.

kontroluje MVDr. Linda Mičúchová

 

- pri registrácii je povinnosťou predložiť pas koňa s platnými vakcináciami

- registrácia jazdcov do 18 rokov s jedným rodičom

- jazdci do 18 rokov sú povinní jazdiť v prilbe a s chráničom chrbtice, inak budú diskvalifikovaní ! ( platí aj pri opracovaní koňa)

REGISTRÁCIA od 10.30 do 12.00 hod !

Poradie disciplín :13.00  Otvorenie, slávnostný nástup

                                          Steeplechase muži, ženy a finále

                                          Team penning

                                          Barrel race mládež, open

                                          Pole bending

                                          Ranch roping

 

 

Zmena harmonogramu vyhradená !