RANČ POHODA

kone | šport | príroda | zábava

Agroslužby

Cenník (nie sme platcami DPH)
 
 
Mulčovanie trávnatých porastov
  
79,-€ /ha
Zimná údržba -odhŕňanie  a odvoz snehu
 
35,-€/hod + 1,-€/km
Zemné práce - prevoz a odhŕňanie zeminy a štrkov
 
35,-€/hod+1,-€/km presun
Vykladanie  paletovaného tovaru čelným nakladačom do 1,2 t
 
35,-€/hod
Odvoz odpadu kontajnerom 3x2x1m (stavebná suť..) s odvozom na skládku
 
cena dohodou
( podľa druhu odpadu)
Úprava jazdeckých povrchov bránami so zavlažovaním
 
cena dohodou

Cenník služieb >>>