RANČ POHODA

kone | šport | príroda | zábava

Hipoterapia

 Krásny kôň je vždy zážitkom . . . Je to ten druh citového zážitku, ktorý slová pokazia.

Hiporehabilitácia 

- pomáha pri minimalizovaní  fyzických a mentálnych handicapov, zmierňuje  ťažkosti pri problémoch neurologických ( detská mozgová obrna, skleróza multiplex, ..), ortopedických ( skolióza, svalové dysbalancie, poúrazové stuhnutia...), psychiatrických ( autizmus, hyperkinetici...).

Liečebno-pedagogické jazdenie

- kôň a jazdenie sa používajú ako pomoc  a motivácia pri vytváraní  učebných predpokladov, resp. zlepšovaní učebných schopností  a prístupu k učeniu.

Liečebno – psychologické jazdenie

- pomoc pri zmierňovaní prejavov duševných porúch, podpora pozitívnych zmien chovania.